Kuntotutkimus
Kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakenteiden kunto

Kuntotutkimus

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakenteiden kunto ja rakenteissa olevat piilevät vauriot ja muut korjaussuunnitteluun vaikuttavat tekijät, joita ei silmämääräisellä tarkastuksella voida muuten saada selville. Kuntotutkimusmenetelmiä on useita. Rakenneavaukset, näytteenotot ja haitta-aineselvitykset ovat yleisimpiä kunnon selvitysmenetelmiä.

Ota yhteyttä!

Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä kuntotarkastuksista.