Palvelut
Tutustu tällä sivuilla palveluihimme ja varaa sopiva aika työntekemiselle.

Kuntotarkastus

Tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä, sekä toimenpide-ehdotuksista.

Kuntotarkastustoimintaa ohjaa Suomessa ainoastaan yksi ohje; Asuntokaupan Kuntotarkastuksen yhteinen toimintamalli.

Kuntotarkastus on suositeltavaa tilata ja tehdä heti, kun kohteen myyntiä suunnitellaan. Tällöin saadaan tietoa jo alkuvaiheessa kohteen todellisesta kunnosta, sekä mahdollisista merkittävistä vioista tai korjaustarpeista. Suomen Talokatsastus Oy selvittää asuntokauppatilanteessa kiinteistön kunnon ympäristöministeriön johdolla laadittujen ohjekorttien KH 90-00394 ja LVI 01- 10414 mukaisesti. Näin vältytään jälkikäteen kiinteistön kuntoon liittyvistä erimielisyyksistä ostajan ja myyjän välillä.

Talokatsastuksen kuntotarkastuksen hinnoitteluun sisältyvät myös rakenneavaukset 1-3 kpl. Rakenneavauksia tarvitaan mm. riskirakenteiden kunnon tarkempaan selvittämiseen. On erityisen tärkeää, että riskirakenteet tutkitaan jo kuntotarkastuksen yhteydessä riittävän kattavasti.

Kuntotarkastuksen tai *ostajanpalvelun yhteydessä tarkastaja antaa myös vinkkejä kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon. Valokuvallinen tarkastusraporttimme antaa selkeän kuvan kohteen kunnosta, korjaustarpeista sekä eri ikäluokan rakennuksiin liittyvistä riskeistä ja ominaisuuksista.

Kuntotarkastuksen yhteydessä asiakkaamme saavat Talotasku-palvelun käyttöönsä veloituksetta. Palvelu sisältää mm. sähköisen kiinteistön huoltokirjan, sekä pilvipalvelutilan kiinteistön piirustuksien tallentamista ja säilytystä varten.

* Ostajan kierroksessa käsitellään ostajan kanssa kuntotarkastusraportissa todettuja keskeisiä havaintoja ja niihin liittyviä toimenpidesuosituksia sekä mahdollisia lisätutkimustarpeita. Kiinteistökierroksella tehdään rakennuksen katselmus sisä- ja ulkotilojen osalle. Olosuhde- ja kosteusmittaukset eivät sisälly katselmukseen, ellei niistä ole erikseen sovittu. Tarkastaja antaa myös huoltoon ja ylläpitoon tarvittavia ohjeita ostajankierroksen yhteydessä. Ostajankierros kestää n. 1 h. Katso hinnasto »

Lue myös:
Hyvä asuntokaupan kuntotarkastustapa »
Kuntotarkastuksen tavoite ja laajuus »
Kuntotarkastusraportti »

Kuntoarvio

Kuntoarviossa selvitetään rakennuksen kiireelliset ja tulevat korjaustarpeet. Kiinteistökierroksella arvioidaan rakenteet sekä LVI- ja sähkötekniikka KH 90-00535 suoritusohjeen mukaisesti.

Havaintojen pohjalta laaditaan kuntoarvioraportti sekä korjaustoimenpiteiden pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS). Raportissa on selkeästi eriteltynä tulevat korjaustarpeet, niiden ajankohdat ja kustannusarviot. Katso hinnasto »

Kuntotutkimus

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakenteiden kunto ja rakenteissa olevat piilevät vauriot ja muut korjaussuunnitteluun vaikuttavat tekijät, joita ei silmämääräisellä tarkastuksella voida muuten saada selville. Kuntotutkimusmenetelmiä on useita. Rakenneavaukset, näytteenotot ja haitta-aineselvitykset ovat yleisimpiä kunnon selvitysmenetelmiä. Katso hinnasto »

Kosteuskartoitus

Tavoitteena on selvittää huoneiston märkätilojen tai yksittäisen rakenteen kosteustilanne ja mahdolliset korjaus- tai lisätutkimustarpeet.

Liiallinen kosteus rakenteissa aiheuttaa lähes poikkeuksetta rakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioitumisen sekä useimmiten myös sisäilmaongelman. Kosteuskartoituksella selvitetään rakennetta rikkomattomin menetelmin kosteudentunnistinlaitteella rakenteen tai rakenneosien kosteustilanne. Kosteuskartoituksessa arvioidaan samalla märkätilarakenteiden jäljellä olevaa teknistä käyttöikää. Tutkimus soveltuu parhaiten osakehuoneistojen kylpyhuoneiden sekä muiden märkätilojen tarkastusmenetelmäksi. Kartoituksen yhteydessä tehdään tarvittaessa kevyiden puu-/levyrakenteiden porareikämittaus kosteusmittaus anturilla. Rakenteiden porareikämittauksiin tulee olla aina kirjallinen lupa taloyhtiöltä. Talokatsastuksen kosteuskartoituksen hinta sisältää 1-3 tilan tarkastuksen (esim. kylpyhuone, wc ja kodinhoitohuone). Katso hinnasto »

Sisäilmaselvitys

Tutkimme soveltuvilla menetelmillä sisäilman laatua ja autamme ongelmien ratkaisuissa.

Olemme erikoistuneet sisäilmaongelmien tutkimiseen sekä niiden ratkaisemiseen. Tutkimuksella voidaan selvittää homeiden ja bakteerien pitoisuuksia, sekä sisäilman kemiallista laatua, kuten haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), sekä polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH). Katso hinnasto »

Asbestikartoitus

Asbestikartoituksella selvitetään asbestin olemassaoloa näkyvissä olevissa rakenteissa tai pinnoitemateriaaleissa. Ehjä asbestia sisältävä materiaali ei ole vaarallista, mutta purettaessa ja materiaalin rikkoutuessa siitä voi aiheutua asbestipölyä huoneilmaan, joka hengitettynä aiheuttaa terveysriskin. Katso hinnasto »

Huoneistoalamittaus

Isännöitsijätodistuksen tai myyntiesitteen pinta-alatiedot voivat poiketa oleellisesti todellisista pinta-alatiedoista. Huoneistoalan tarkastusmittaus on suositeltavaa tehdä huoneistoa tai kiinteistöä myytäessä ellei tarkkoja pinta-alatietoja ole tiedossa. Mittaus suoritetaan standardin SFS 5139 (RT 1 2-11055) mukaisesti. Katso hinnasto »

Energiatodistus

Energiatodistus tulee lain mukaan olla käytettävissä kiinteistöä vuokrattaessa tai myytäessä. Energiatodistus sisältää ammattilaisen antamia säästösuosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa ja näin ollen on hyvä työkalu energiatehokkuuden vertailuun. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä ja se on suositeltavaa laatia kuntotarkastuksen yhteydessä. Katso hinnasto »

Rakentamisen lainsäädäntö muuttuu, rakennukset eivät.

 

0

Kokemus alalta

0

Tehdyt kuntotarkastukset

0

Asiakastyytyväisyys!

Ota yhteyttä palveluihimme liittyen!