Kuntotarkastus
Kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa puolueetonta tietoa mahdollisimman kattavasti asuntokaupan osapuolille tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta.

Kuntotarkastus

Kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa puolueetonta tietoa mahdollisimman kattavasti asuntokaupan osapuolille. Tarkastuksella selvitetään pääaisassa kohteen rakennusteknistä kuntoa.
Lisäksi kartoitetaan tulevia korjaustarpeita ja annetaan tarvittavia toimenpide-ehdotuksia.

Raportti on tarkastushetken tekninen arvio kohteen kunnosta, korjaustarpeista ja riskirakenteista.
Laadittava kuntotarkastusraportti perustuu kiinteistön omistajan antamiin tietoihin sekä kuntotarkastajan asiantuntemukseen ja havaintoihin.

Kuntotarkastuksessa arvioidaan rakenteet pintapuolisesti, aistinvaraisesti rakenteita rikkomattomin menetelmin, ohjekortin KH 90-00394 ja LVI 01-10414 ”Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä suoritusohjeen mukaisesti”.
Tarkastaja selvittää riskirakenteiden kuntoa pienimuotoisilla rakenneavauksilla kuntotarkastuksen yhteydessä, kuitenkin mahdollisimman kattavasti. Arvioinnissa huomioidaan eri aikakausina valmistuneiden rakennuksien tyypillisemmät viat, puutteet ja ominaisuudet.

Lopuksi laaditaan kuntotarkastusraportti, jotta asuntokaupan osapuolille muodostuu mahdollisimman selkeä käsitys tarkastetun kohteen kunnosta, riskeistä ja tulevista korjaustarpeista.

Ota yhteyttä!

Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä kuntotarkastuksista.