Palvelut
Tutustu tällä sivuilla palveluihimme ja varaa sopiva aika työntekemiselle.

Kuntotarkastus

Kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa puolueetonta tietoa mahdollisimman kattavasti asuntokaupan osapuolille. Tarkastuksella selvitetään pääaisassa kohteen rakennusteknistä kuntoa.
Lisäksi kartoitetaan tulevia korjaustarpeita ja annetaan tarvittavia toimenpide-ehdotuksia.

Raportti on tarkastushetken tekninen arvio kohteen kunnosta, korjaustarpeista ja riskirakenteista.
Laadittava kuntotarkastusraportti perustuu kiinteistön omistajan antamiin tietoihin sekä kuntotarkastajan asiantuntemukseen ja havaintoihin.

Kuntotarkastuksessa arvioidaan rakenteet pintapuolisesti, aistinvaraisesti rakenteita rikkomattomin menetelmin, ohjekortin KH 90-00394 ja LVI 01-10414 ”Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä suoritusohjeen mukaisesti”.
Tarkastaja selvittää riskirakenteiden kuntoa pienimuotoisilla rakenneavauksilla kuntotarkastuksen yhteydessä, kuitenkin mahdollisimman kattavasti. Arvioinnissa huomioidaan eri aikakausina valmistuneiden rakennuksien tyypillisemmät viat, puutteet ja ominaisuudet.

Lopuksi laaditaan kuntotarkastusraportti, jotta asuntokaupan osapuolille muodostuu mahdollisimman selkeä käsitys tarkastetun kohteen kunnosta, riskeistä ja tulevista korjaustarpeista.

Kuntoarvio

Kuntoarviossa selvitetään rakennuksen kiireelliset ja tulevat korjaustarpeet. Kiinteistökierroksella arvioidaan rakenteet, sekä LVI- ja sähkötekniikka KH 90-00535 suoritusohjeen mukaisesti.

Havaintojen pohjalta laaditaan kuntoarvioraportti sekä korjaustoimenpiteiden pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS). Raportissa on selkeästi eriteltynä tulevat korjaustarpeet, niiden ajankohdat ja kustannusarviot.

Kuntotutkimus

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakenteiden kunto ja rakenteissa olevat piilevät vauriot ja muut korjaussuunnitteluun vaikuttavat tekijät, joita ei silmämääräisellä tarkastuksella voida muuten saada selville. Kuntotutkimusmenetelmiä on useita. Rakenneavaukset, näytteenotot ja haitta-aineselvitykset ovat yleisimpiä kunnon selvitysmenetelmiä.

Tuhoeläinkartoitus

Tuhoeläinkartoituksella selvitetään rakennuksessa mahdollisesti olevat tuhohyönteiset tai jyrsijät.
(sokeritoukka, turkiskuoriainen, lude, torakka, hevosmuurahainen), tai jyrsijät (hiiri, rotta). Havainnoista tehdään tarvittaessa lajiselvitys. Tarkastus sisältää toimenpidesuosituksien lisäksi ohjeet myös taloyhtiölle.

Sisäilmaselvitys

Tutkimme soveltuvilla menetelmillä sisäilman laatua ja autamme ongelmien ratkaisuissa.

Olemme erikoistuneet sisäilmaongelmien tutkimiseen sekä niiden ratkaisemiseen. Tutkimuksella voidaan selvittää homeiden ja bakteerien pitoisuuksia, sekä sisäilman kemiallista laatua, kuten haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), sekä polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH).

Asbestikartoitus

Asbestikartoituksella selvitetään asbestin olemassaoloa näkyvissä olevissa rakenteissa tai pinnoitemateriaaleissa. Ehjä asbestia sisältävä materiaali ei ole vaarallista, mutta purkaessa ja materiaalin rikkoutuessa siitä voi aiheutua asbestipölyä huoneilmaan, joka hengitettynä aiheuttaa terveysriskin.

Huoneistoalamittaus

Isännöitsijätodistuksen tai myyntiesitteen pinta-alatiedot voivat poiketa oleellisesti todellisista pinta-alatiedoista. Huoneistoalan tarkastusmittaus on suositeltavaa tehdä huoneistoa tai kiinteistöä myytäessä, ellei tarkkoja pinta-alatietoja ole tiedossa. Mittaus suoritetaan standardin SFS 5139 (RT 1 2-11055) mukaisesti.

Energiatodistus

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun. Energiatodistus tulee lain mukaan olla käytettävissä kiinteistöä vuokrattaessa tai myytäessä. Energiatodistus sisältää ammattilaisen antamia säästösuosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa ja näin ollen on hyvä työkalu energiatehokkuuden vertailuun. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä ja se on suositeltavaa laatia kuntotarkastuksen yhteydessä.

Rakentamisen lainsäädäntö muuttuu, rakennukset eivät.

 

0

Kokemus alalta

0

Tehdyt kuntotarkastukset

0

Asiakastyytyväisyys!

Ota yhteyttä palveluihimme liittyen!